Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.4.35

Verš

nityadā sarva-bhūtānāṁ
brahmādīnāṁ parantapa
utpatti-pralayāv eke
sūkṣma-jñāḥ sampracakṣate

Synonyma

nityadā — neustále; sarva-bhūtānām — všech stvořených bytostí; brahma-ādīnām — počínaje Pánem Brahmou; param-tapa — ó přemožiteli nepřátel; utpatti — stvoření; pralayau — a zničení; eke — nĕkteří; sūkṣma-jñāḥ — zkušení znalci jemných záležitostí; sampracakṣate — prohlašují.

Překlad

Zkušení znalci jemných funkcí přírody prohlašují, ó přemožiteli nepřátel, že existují trvalé procesy tvoření a ničení, kterými všechny stvořené bytosti počínaje Brahmou neustále procházejí.