Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.4.33

Verš

ghano yadārka-prabhavo vidīryate
cakṣuḥ svarūpaṁ ravim īkṣate tadā
yadā hy ahaṅkāra upādhir ātmano
jijñāsayā naśyati tarhy anusmaret

Synonyma

ghanaḥ — mrak; yadā — když; arka-prabhavaḥ — výtvor slunce; vidīryate — je roztrhán; cakṣuḥ — oko; svarūpam — v jeho skutečné podobĕ; ravim — slunce; īkṣate — vidí; tadā — poté; yadā — když; hi — také; ahaṅkāraḥ — falešné ego; upādhiḥ — vnĕjší pokryv; ātmanaḥ — duše; jijñāsayā — duchovním dotazováním se; naśyati — je zničen; tarhi — tehdy; anusmaret — získá správnou pamĕť.

Překlad

Když je mrak původnĕ stvořený sluncem roztrhán, může oko spatřit skutečnou podobu slunce. Podobnĕ získá své původní duchovní vĕdomí duše, když zničí svůj hmotný pokryv falešného ega dotazováním se na transcendentální vĕdu.

Význam

Tak jako slunce dokáže spálit mraky, které brání v jeho spatření, může Nejvyšší Pán (a pouze On) odstranit falešné ego, které brání Jej spatřit. Existují však určití tvorové, jako sovy, kteří slunce vidĕt nechtĕjí. Stejné je to s tĕmi, kdo se nezajímají o duchovní poznání – nikdy výsadu vidĕt Boha nezískají.