Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.4.30

Verš

na hi satyasya nānātvam
avidvān yadi manyate
nānātvaṁ chidrayor yadvaj
jyotiṣor vātayor iva

Synonyma

na — není; hi — opravdu; satyasya — Absolutní Pravdy; nānātvam — duality; avidvān — ten, kdo nemá skutečné poznání; yadi — když; manyate — považuje; nānātvam — dualitu; chidrayoḥ — dvou obloh; yadvat — jako; jyotiṣoḥ — dvou nebeských tĕles; vātayoḥ — dvou vzduchů; iva — jako.

Překlad

V Absolutní Pravdĕ neexistuje hmotná dualita. Dualita vnímaná nevĕdomým človĕkem je jako rozdíl mezi oblohou v prázdné nádobĕ a mimo ni, jako rozdíl mezi odrazem slunce na vodĕ a sluncem na nebi nebo jako rozdíl mezi životním vzduchem ve dvou různých tĕlech.