Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.4.25

Verš

buddher jāgaraṇaṁ svapnaḥ
suṣuptir iti cocyate
māyā-mātram idaṁ rājan
nānātvaṁ pratyag-ātmani

Synonyma

buddheḥ — inteligence; jāgaraṇam — bdĕlé vĕdomí; svapnaḥ — spánek; suṣuptiḥ — hluboký spánek; iti — tak; ca — a; ucyate — nazývají se; māyā-mātram — pouhý klam; idam — toto; rājan — ó králi; nānātvam — dualita; pratyak-ātmani — vnímána čistou duší.

Překlad

Tři stavy inteligence se nazývají bdĕní, spánek a hluboký spánek. Můj drahý králi, různé prožitky vytvořené pro čistou živou bytost tĕmito stavy však nejsou nic jiného než klam.

Význam

Čisté vĕdomí Kṛṣṇy existuje nad různými stavy hmotného vĕdomí. Tak jako v přítomnosti svĕtla zmizí temnota, zmizí v zářící přítomnosti čistého vĕdomí Kṛṣṇy, jež je přirozeným postavením každé živé bytosti, klamná hmotná inteligence vnímaná jako bdĕní, snĕní a hluboký spánek.