Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.4.22

Verš

layaḥ prākṛtiko hy eṣa
puruṣāvyaktayor yadā
śaktayaḥ sampralīyante
vivaśāḥ kāla-vidrutāḥ

Synonyma

layaḥ — zničení; prākṛtikaḥ — hmotných živlů; hi — vskutku; eṣaḥ — toto; puruṣa — Nejvyššího Pána; avyaktayoḥ — a Jeho hmotné přírody v její neprojevené podobĕ; yadā — když; śaktayaḥ — energie; sampralīyante — zcela splynou; vivaśāḥ — bezmocnĕ; kāla — časem; vidrutāḥ — uvedeny v chaos.

Překlad

Tomuto zničení se říká prākṛtika, bĕhem nĕhož jsou energie náležející Nejvyšší Osobĕ a Jeho neprojevené hmotné přírodĕ vlivem času rozpuštĕny, zbaveny svých sil a navzájem zcela splynou.