Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.4.2

Verš

catur-yuga-sahasraṁ tu
brahmaṇo dinam ucyate
sa kalpo yatra manavaś
caturdaśa viśām-pate

Synonyma

catuḥ-yuga — čtyři vĕky; sahasram — tisíc; tu — vskutku; brahmaṇaḥ — Pána Brahmy; dinam — den; ucyate — je řečeno; saḥ — to; kalpaḥkalpa; yatra — ve které; manavaḥ — původních praotců lidstva; caturdaśa — čtrnáct; viśām-pate — ó králi.

Překlad

Tisíc cyklů čtyř vĕků tvoří jeden Brahmův den zvaný kalpa. Bĕhem této doby přijde a odejde čtrnáct Manuů.