Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.3.6

Verš

yāṁ visṛjyaiva manavas
tat-sutāś ca kurūdvaha
gatā yathāgataṁ yuddhe
tāṁ māṁ jeṣyanty abuddhayaḥ

Synonyma

yām — jež; visṛjya — vzdali se; eva — vskutku; manavaḥ — lidské bytosti; tat-sutāḥ — jejich synové; ca — také; kuru-udvaha — ó nejlepší z Kuruovců; gatāḥ — odešli; yathā-āgatam — tak jako přišli; yuddhe — v bitvĕ; tām — této; mām — mĕ, zemi; jeṣyanti — snaží se pokořit; abuddhayaḥ — neinteligentní.

Překlad

Ó nejlepší z Kuruovců, zemĕ pokračovala takto: „I když mne v minulosti velcí muži i jejich potomci opustili a odešli z tohoto svĕta stejnĕ bezmocným způsobem, jakým do nĕho přišli, pošetilí lidé se mĕ i dnes pokoušejí pokořit.“