Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.3.5

Verš

samudrāvaraṇāṁ jitvā
māṁ viśanty abdhim ojasā
kiyad ātma-jayasyaitan
muktir ātma-jaye phalam

Synonyma

samudra-āvaraṇām — ohraničenou oceánem; jitvā — když pokořili; mām — mĕ; viśanti — vstoupí; abdhim — do oceánu; ojasā — svou silou; kiyat — kolik; ātma-jayasya — vítĕzství nad sebou samotným; etat — toto; muktiḥ — osvobození; ātma-jaye — vítĕzství nad sebou samotným; phalam — plod.

Překlad

„Potom, co tito pyšní králové pokořili veškerou zemi na mém povrchu, vstupují násilím do oceánů, aby pokořili moře samotné. Jaký má význam jejich sebeovládání, jež je určeno pouze k politickému vykořisťování? Skutečným cílem sebeovládání je duchovní osvobození.“