Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.3.48

Verš

vidyā-tapaḥ-prāṇa-nirodha-maitrī-
tīrthābhiṣeka-vrata-dāna-japyaiḥ
nātyanta-śuddhiṁ labhate ’ntarātmā
yathā hṛdi-sthe bhagavaty anante

Synonyma

vidyā — uctíváním polobohů; tapaḥ — askezí; prāṇa-nirodha — cvičením pro ovládání dechu; maitrī — soucitem; tīrtha-abhiṣeka — koupelí na svatých místech; vrata — přísnými sliby; dāna — dobročinností; japyaiḥ — a pronášením různých manter; na — ne; atyanta — úplné; śuddhim — očištĕní; labhate — získá; antaḥ-ātmā — mysl; yathā — jako; hṛdi-sthe — když je přítomen v srdci; bhagavati — Osobnost Božství; anante — neomezený Pán.

Překlad

Uctíváním polobohů, askezí, ovládáním dechu, soucitem, koupelí na svatých místech, přísnými sliby, dobročinností ani pronášením různých manter mysl nemůže dosáhnout stejného absolutního očištĕní, jako když se v srdci zjeví neomezená Osobnost Božství.