Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.3.47

Verš

yathā hemni sthito vahnir
durvarṇaṁ hanti dhātu-jam
evam ātma-gato viṣṇur
yoginām aśubhāśayam

Synonyma

yathā — tak jako; hemni — ve zlatĕ; sthitaḥ — nacházející se; vahniḥ — oheň; durvarṇam — zabarvení; hanti — zničí; dhātu-jam — způsobené jinými kovy; evam — stejnĕ; ātma-gataḥ — když vstoupí do duše; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu; yogināmyogīch; aśubha-āśayam — nečistou mysl.

Překlad

Tak jako oheň zbaví zlato jakéhokoliv zabarvení způsobeného stopami jiných kovy, Pán Viṣṇu sídlící v srdci očistí mysl yogīch.

Význam

I ten, kdo praktikuje systém mystické yogy, dĕlá ve skutečnosti pokrok milostí Nejvyššího Pána sídlícího v srdci; není to přímý výsledek jeho askeze a meditace. Pokud nĕkdo ve jménu yogy pošetile zpyšní, je jeho duchovní postavení k smíchu.