Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.3.46

Verš

śrutaḥ saṅkīrtito dhyātaḥ
pūjitaś cādṛto ’pi vā
nṛṇāṁ dhunoti bhagavān
hṛt-stho janmāyutāśubham

Synonyma

śrutaḥ — o nĕmž se naslouchá; saṅkīrtitaḥ — opĕvovaný; dhyātaḥ — o nĕmž se medituje; pūjitaḥ — uctívaný; ca — a; ādṛtaḥ — jemuž se prokazuje úcta; api — dokonce; — nebo; nṛṇām — lidí; dhunoti — očistí; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; hṛt-sthaḥ — spočívající v jejich srdcích; janma-ayuta — tisíců zrození; aśubham — nepříznivé znečištĕní.

Překlad

Znečištĕní nahromadĕné po mnoho tisíc životů odstraní v srdci sídlící Nejvyšší Pán z mysli toho, kdo o Nĕm naslouchá, opĕvuje Ho, medituje o Nĕm, uctívá Ho či Mu pouze prokazuje velkou úctu.