Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.3.38

Verš

śūdrāḥ pratigrahīṣyanti
tapo-veṣopajīvinaḥ
dharmaṁ vakṣyanty adharma-jñā
adhiruhyottamāsanam

Synonyma

śūdrāḥ — nízko postavení, obyčejní dĕlníci; pratigrahīṣyanti — budou přijímat náboženské milodary; tapaḥ — předvádĕním askeze; veṣa — a v převleku za žebravé mnichy; upajīvinaḥ — vydĕlávající si; dharmam — o náboženských zásadách; vakṣyanti — budou hovořit; adharma-jñāḥ — ti, kdo o náboženství nic nevĕdí; adhiruhya — usedající; uttama-āsanam — na vysoké sedadlo.

Překlad

Necivilizovaní lidé budou jménem Pána vybírat milodary a živit se předstíráním askeze v převleku za žebravé mnichy. Ti, kdo nebudou vĕdĕt vůbec nic o náboženství, usednou na vyvýšené sedadlo a troufnou si hovořit o náboženských zásadách.

Význam

Zde je otevřenĕ popsána epidemie falešných guruů, svámích, knĕží a tak dále.