Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.3.30

Verš

yadā māyānṛtaṁ tandrā
nidrā hiṁsā viṣādanam
śoka-mohau bhayaṁ dainyaṁ
sa kalis tāmasaḥ smṛtaḥ

Synonyma

yadā — když; māyā — podvod; anṛtam — falešná mluva; tandrā — lenost; nidrā — spánek a konzumace omamných látek; hiṁsā — násilí; viṣādanam — deprese; śoka — nářek; mohau — a klam; bhayam — strach; dainyam — chudoba; saḥ — to; kaliḥ — vĕk Kali; tāmasaḥ — v kvalitĕ nevĕdomosti; smṛtaḥ — je považován.

Překlad

Když převládá podvod, lež, lenost, ospalost, násilí, deprese, nářek, zmatenost, strach a chudoba, jedná se o vĕk Kali, vĕk kvality nevĕdomosti.

Význam

V Kali-yuze jsou lidé témĕř výhradnĕ oddáni hrubému materialismu a nemají témĕř žádný sklon k seberealizaci.