Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.3.25

Verš

tasmin lubdhā durācārā
nirdayāḥ śuṣka-vairiṇaḥ
durbhagā bhūri-tarṣāś ca
śūdra-dāsottarāḥ prajāḥ

Synonyma

tasmin — v tom vĕku; lubdhāḥ — chamtiví; durācārāḥ — nevychovaní; nirdayāḥ — nemilosrdní; śuṣka-vairiṇaḥ — se sklonem ke zbytečným hádkám; durbhagāḥ — nešťastní; bhūri-tarṣāḥ — posedlí mnohými touhami; ca — a; śūdra-dāsa-uttarāḥ — převážnĕ nízko postavení dĕlníci a barbaři; prajāḥ — lidé.

Překlad

Ve vĕku Kali jsou lidé chamtiví, nevychovaní, nemilosrdní a bez dobrého důvodu se hádají. Lidé Kali-yugy jsou nešťastní, posedlí hmotnými touhami a témĕř všichni jsou śūdrové a barbaři.

Význam

V tomto vĕku již můžeme pozorovat, že vĕtšina lidí jsou dĕlníci, úředníci, rybáři, umĕlci a jiní pracovníci z kategorie śūdrů. Osvícení oddaní Boha a vznešení političtí vůdci jsou extrémnĕ vzácní a dokonce i nezávislí podnikatelé a farmáři jsou vymírajícím druhem, protože z nich velká obchodní konsorcia dĕlají čím dál tím více na sobĕ závislé zamĕstnance. Vĕtšina oblastí na zemi je již obydlena barbary či polobarbary, což činí situaci velmi nebezpečnou a bezútĕšnou. Hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy je zmocnĕno k tomu, aby současnou neutĕšenou situaci napravilo. Pro dĕsivý vĕk zvaný Kali-yuga je to jediná nadĕje.