Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.3.24

Verš

kalau tu dharma-pādānāṁ
turyāṁśo ’dharma-hetubhiḥ
edhamānaiḥ kṣīyamāṇo
hy ante so ’pi vinaṅkṣyati

Synonyma

kalau — ve vĕku Kali; tu — a; dharma-pādānām — z nohou náboženství; turya-aṁśaḥ — jedna čtvrtina; adharma — bezbožnosti; hetubhiḥ — zásadami; edhamānaiḥ — zvĕtšujícími se; kṣīyamāṇaḥ — zmenšující se; hi — vskutku; ante — nakonec; saḥ — tato jedna čtvrtina; api — také; vinaṅkṣyati — bude zničena.

Překlad

Ve vĕku Kali zůstává pouze jedna čtvrtina náboženských zásad, která bude neustále se rozpínajícími zásadami bezbožnosti oslabována a nakonec zcela zanikne.