Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.3.23

Verš

yaśasvino mahā-śīlāḥ
svādhyāyādhyayane ratāḥ
āḍhyāḥ kuṭumbino hṛṣṭā
varṇāḥ kṣatra-dvijottarāḥ

Synonyma

yaśasvinaḥ — dychtiví po slávĕ; mahā-śīlāḥ — vznešení; svādhyāya-adhyayane — ve studiu védských písem; ratāḥ — pohrouženi; āḍhyāḥ — vlastní bohatství; kuṭumbinaḥ — mají velké rodiny; hṛṣṭāḥ — radostní; varṇāḥ — čtyři třídy společnosti; kṣatra-dvija-uttarāḥ — nejpočetnĕji zastoupeny kṣatriyi a brāhmaṇy.

Překlad

Ve vĕku Dvāpara lidé dychtí po slávĕ a jsou velmi vznešení. Oddávají se studiu Véd, vlastní velké bohatství, podporují velké rodiny a s velkým elánem si užívají života. Ze čtyř tříd jsou nejpočetnĕjší kṣatriyové a brāhmaṇi.