Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.3.22

Verš

tapaḥ-satya-dayā-dāneṣv
ardhaṁ hrasvati dvāpare
hiṁsātuṣṭy-anṛta-dveṣair
dharmasyādharma-lakṣaṇaiḥ

Synonyma

tapaḥ — askeze; satya — pravdomluvnost; dayā — milosrdnost; dāneṣu — a dobročinnost; ardham — polovina; hrasvati — zmenší se; dvāpare — ve vĕku Dvāpara; hiṁsā — násilím; atuṣṭi — nespokojeností; anṛta — lží; dveṣaiḥ — a nenávistí; dharmasya — náboženství; adharma-lakṣaṇaiḥ — tĕmito vlastnostmi bezbožnosti.

Překlad

V Dvāpara-yuze jsou zbožné vlastnosti – askeze, pravdomluvnost, milosrdnost a dobročinnost – svými bezbožnými protĕjšky – nespokojeností, lží, násilím a nenávistí – omezeny na polovinu.