Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.3.21

Verš

tadā kriyā-tapo-niṣṭhā
nāti-hiṁsrā na lampaṭāḥ
trai-vargikās trayī-vṛddhā
varṇā brahmottarā nṛpa

Synonyma

tadā — potom (ve vĕku Tretā); kriyā — obřadům; tapaḥ — a askezi; niṣṭhāḥ — oddáni; na ati-hiṁsrāḥ — nepříliš násilní; na lampaṭāḥ — netouží si nevázanĕ užívat smyslů; trai-vargikāḥ — zajímají se o tři zásady – zbožnost, ekonomický rozvoj a smyslový požitek; trayī — díky třem Védám; vṛddhāḥ — dosahují blahobytu; varṇāḥ — čtyři třídy společnosti; brahma-uttarāḥ — vĕtšinou brāhmaṇi; nṛpa — ó králi.

Překlad

Ve vĕku Tretā jsou lidé oddáni obřadům a askezi. Nejsou příliš násilní nebo chtiví smyslového požitku. Jejich hlavním zájmem v životĕ je zbožnost, ekonomický rozvoj, usmĕrnĕný smyslový požitek a blahobytu dosahují následováním pokynů Véd. Vĕtšina lidí jsou brāhmaṇi, ó králi, přestože se v tomto vĕku lidská společnost dĕlí na čtyři oddĕlené třídy.