Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.3.2

Verš

kāma eṣa narendrāṇāṁ
moghaḥ syād viduṣām api
yena phenopame piṇḍe
ye ’ti-viśrambhitā nṛpāḥ

Synonyma

kāmaḥ — chtíč; eṣaḥ — tento; nara-indrāṇām — vládců lidí; moghaḥ — neúspĕch; syāt — bude; viduṣām — jež jsou moudří; api — dokonce; yena — tímto (chtíčem); phena-upame — který lze přirovnat k dočasným bublinám; piṇḍe — v tomto kusu; ye — kdo; ati-viśrambhitāḥ — dokonale vĕří; nṛpaḥ — králové.

Překlad

„Velcí vládci lidí, dokoce i ti učení, se setkávají se zklamáním a neúspĕchem způsobeným hmotným chtíčem. Tito králové pohánĕní chtíčem do mrtvého kusu masa zvaného tĕlo vkládají velké nadĕje a víru, i když je tato hmotná podoba prchavá jako bubliny pĕny na vodĕ.“