Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.3.17

Verš

yugāni yuga-dharmāṁś ca
mānaṁ pralaya-kalpayoḥ
kālasyeśvara-rūpasya
gatiṁ viṣṇor mahātmanaḥ

Synonyma

yugāni — vĕky vesmírné historie; yuga-dharmān — zvláštní vlastnosti každého vĕku; ca — a; mānam — míru; pralaya — zničení; kalpayoḥ — a udržování vesmíru; kālasya — času; īśvara-rūpasya — zastoupení Osobnosti Božství; gatim — pohyb; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; mahā-ātmanaḥ — Nejvyšší Duše.

Překlad

Vysvĕtli mi prosím různé vĕky v historii vesmíru, jejich zvláštní vlastnosti, jak dlouho je vesmír udržován, jak dlouho trvá jeho zničení a jak působí čas, přímý představitel Nejvyšší Duše, Osobnosti Božství, Pána Viṣṇua.