Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.3.16

Verš

śrī-rājovāca
kenopāyena bhagavan
kaler doṣān kalau janāḥ
vidhamiṣyanty upacitāṁs
tan me brūhi yathā mune

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král Parīkṣit řekl; kena — jakým; upāyena — způsobem; bhagavan — můj drahý pane; kaleḥ — vĕku Kali; doṣān — chyby; kalau — žijící v Kali-yuze; janāḥ — lidé; vidhamiṣyanti — odstraní; upacitān — nahromadĕné; tat — to; me — mĕ; brūhi — prosím vysvĕtli; yathā — vhodnĕ; mune — ó svĕtče.

Překlad

Král Parīkṣit řekl: Můj pane, jak se mohou osoby žijící ve vĕku Kali zbavit vzrůstajícího znečištĕní tímto vĕkem? Ó velký mudrci, prosím vysvĕtli mi to.

Význam

Král Parīkṣit byl soucitný svatý vládce, a proto se přirozenĕ poté, co slyšel o odporných vlastnostech vĕku Kali zeptal, jak se mohou ti, kdo se v tomto vĕku narodí, zbavit jeho příznačného znečištĕní.