Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.2.7

Verš

evaṁ prajābhir duṣṭābhir
ākīrṇe kṣiti-maṇḍale
brahma-viṭ-kṣatra-śūdrāṇāṁ
yo balī bhavitā nṛpaḥ

Synonyma

evam — takto; prajābhiḥ — obyvatelstvem; duṣṭābhiḥ — zkaženým; ākīrṇe — přelidnĕna; kṣiti-maṇḍale — zemĕkoule; brahma — z brāhmaṇů; viṭvaiśyů; kṣatrakṣatriyů; śūdrāṇām — a śūdrů; yaḥ — kdokoliv; balī — nejsilnĕjší; bhavitā — stane se; nṛpaḥ — králem.

Překlad

Zemĕ tak bude postupnĕ zamořena zkaženým obyvatelstvem a politickou moc získá ta společenská třída, která se ukáže být nejsilnĕjší.