Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.2.6

Verš

dūre vāry-ayanaṁ tīrthaṁ
lāvaṇyaṁ keśa-dhāraṇam
udaraṁ-bharatā svārthaḥ
satyatve dhārṣṭyam eva hi
dākṣyaṁ kuṭumba-bharaṇaṁ
yaśo ’rthe dharma-sevanam

Synonyma

dūre — vzdálená; vāri — vodní; ayanam — nádrž; tīrtham — svaté místo; lāvaṇyam — krása; keśa — vlasy; dhāraṇam — nošení; udaram-bharatā — plnĕní si břicha; sva-arthaḥ — cíl života; satyatve — v takzvané pravdĕ; dhārṣṭyam — smĕlost; eva — jednoduše; hi — vskutku; dākṣyam — zkušenost; kuṭumba-bharaṇam — udržovat rodinu; yaśaḥ — slávu; arthe — pro; dharma-sevanam — dodržování náboženských zásad.

Překlad

Svaté místo nebude považováno za nic jiného než vzdálenou vodní nádrž a krása bude posuzována podle účesu. Cílem života bude plnit si břicho a smĕlý človĕk bude považován za pravdomluvného. Ten, kdo bude schopen uživit rodinu bude považován za zkušeného a náboženské zásady budou dodržovány pouze kvůli získání vĕhlasu.

Význam

V Indii je mnoho svatých míst, kterými protékají svaté řeky. Pošetilí lidé dychtí po vykoupení ze svých hříchů koupelí v tĕchto řekách, ale nepřijmou pokyny učených oddaných Pána, kteří na tĕchto místech sídlí. Na svaté místo je třeba jít pro hledání duchovního osvícení a ne kvůli pouhé obřadné koupeli.

V tomto vĕku si lidé neúnavnĕ upravují různými způsoby vlasy, aby byli pohlednĕjší a sexuálnĕ přitažlivĕjší. Nevĕdí, že skutečná krása vyvĕrá ze srdce, z duše, a že pouze čistý človĕk je opravdu přitažlivý. Jak se budou postupnĕ problémy tohoto vĕku zvĕtšovat, bude schopnost naplnit si břicho známkou úspĕchu a ten, kdo bude schopen uživit svou rodinu, bude považován za mistra ekonomických záležitostí. Náboženství bude praktikováno, pokud vůbec, pouze kvůli vĕhlasu, bez sebemenšího porozumĕní Nejvyšší Osobnosti Božství.