Skip to main content

Sloka 43

ТЕКСТ 43

Verš

Текст

tejo-’b-anna-mayaṁ kāyaṁ
gṛhītvātmatayābudhāḥ
mahīṁ mamatayā cobhau
hitvānte ’darśanaṁ gatāḥ
tejo-’b-anna-mayaṁ kāyaṁ
gṛhītvātmatayābudhāḥ
mahīṁ mamatayā cobhau
hitvānte ’darśanaṁ gatāḥ

Synonyma

Пословный перевод

tejaḥ — ohnĕ; ap — vody; anna — a zemĕ; mayam — složené z; kāyam — toto tĕlo; gṛhītvā — přijímají; ātmatayā — s pojetím „já“; abudhāḥ — neinteligentní; mahīm — tuto zemi; mamatayā — s pojetím „moje“; ca — a; ubhau — obojího; hitvā — vzdávají se; ante — nakonec; adarśanam — zmizení; gatāḥ — získali.

теджах̣ — из огня; ап — воды; анна — и земли; майам — состоящее; ка̄йам — это тело; гр̣хӣтва̄ — принимая; а̄тматайа̄ — за себя; абудха̄х̣ — неразумные; махӣм — эту Землю; маматайа̄ — за свое; ча — и; убхау — оба; хитва̄ — оставив; анте — в конце концов; адарш́анам — исчезновения; гата̄х̣ — они достигли.

Překlad

Перевод

Pošetilci sice považují tĕlo vytvořené ze zemĕ, vody a ohnĕ za „já“ a tuto zemi za „moji“, ale v každém případĕ však své tĕlo i zemi opustili a upadli v zapomnĕní.

Хотя глупцы принимали свое тело, состоящее из земли, воды и огня, за себя и считали Землю своей собственностью, все они в конце концов покинули свои тела и канули в забвение.

Význam

Комментарий

Duše je vĕčná, ale naše takzvaná rodinná tradice a pozemská sláva zajisté upadnou v zapomnĕní.

Хотя душа и вечна, наши так называемые семейные традиции и земная слава канут в небытие.