Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.2.42

Verš

kathaṁ seyam akhaṇḍā bhūḥ
pūrvair me puruṣair dhṛtā
mat-putrasya ca pautrasya
mat-pūrvā vaṁśa-jasya vā

Synonyma

katham — jak; iyam — ta samá; akhaṇḍā — bezmezná; bhūḥ — zemĕ; pūrvaiḥ — předky; me — mými; puruṣaiḥ — tĕmito osobnostmi; dhṛtā — ovládána; mat-putrasya — mého syna; ca — a; pautrasya — vnuka; mat-pūrvā — nyní pod mou vládou; vaṁśa-jasya — potomků; — nebo.

Překlad

[Materialistický král si myslí:] „Tuto bezmeznou zemi vlastnili moji předkové a nyní jí vládnu já. Jak zařídím, aby zůstala v rukou mých synů, vnuků a dalších potomků?“

Význam

Toto je příklad pošetilého vlastnického pocitu.