Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.2.39

Verš

kṛtaṁ tretā dvāparaṁ ca
kaliś ceti catur-yugam
anena krama-yogena
bhuvi prāṇiṣu vartate

Synonyma

kṛtam — Satya-yuga; tretā — Tretā-yuga; dvāparam — Dvāpara-yuga; ca — a; kaliḥ — Kali-yuga; ca — a; iti — tak; catuḥ-yugam — cyklus čtyř vĕků; anena — tak; krama — následný; yogena — vzor; bhuvi — v tomto svĕtĕ; prāṇiṣu — mezi živými bytostmi; vartate — neustále pokračuje.

Překlad

Cyklus čtyř vĕků – Satya, Tretā, Dvāpara a Kali – se mezi živými bytostmi na této zemi neustále opakuje a přináší stejný obecný sled událostí.