Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.2.38

Verš

tāv ihaitya kaler ante
vāsudevānuśikṣitau
varṇāśrama-yutaṁ dharmaṁ
pūrva-vat prathayiṣyataḥ

Synonyma

tau — oni (Maru a Devāpi); iha — do lidské společnosti; etya — vrátí se; kaleḥ — vĕku Kali; ante — na konci; vāsudeva — Nejvyšší Osobností Božství, Vāsudevou; anuśikṣitau — poučeni; varṇa-āśrama — o božském systému společenských a duchovních stavů; yutam — obsahující; dharmam — zákony vĕčného náboženství; pūrva-vat — stejnĕ jako předtím; prathayiṣyataḥ — budou šířit.

Překlad

Na konci vĕku Kali tito dva králové obdrží pokyny od Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudevy, a vrátí se do lidské společnosti, aby znovu ustanovili vĕčné náboženství človĕka charakterizované rozdĕlením na varṇy a āśramy tak, jak to bylo dříve.

Význam

Podle tohoto a předchozího verše tito dva velcí králové, kteří po skončení Kali-yugy znovu ustanoví lidskou kulturu, již sestoupili na zem, kde trpĕlivĕ čekají, aby mohli vykonat svou oddanou službu Pánu Viṣṇuovi.