Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.2.35

Verš

ity eṣa mānavo vaṁśo
yathā saṅkhyāyate bhuvi
tathā viṭ-śūdra-viprāṇāṁ
tās tā jñeyā yuge yuge

Synonyma

iti — tak (ve zpĕvech tohoto Śrīmad-Bhāgavatamu); eṣaḥ — tuto; mānavaḥ — Vaivasvaty Manua; vaṁśaḥ — dynastii; yathā — jak; saṅkhyāyate — je vyjmenována; bhuvi — na zemi; tathā — stejnĕ; viṭvaiśyů; śūdraśūdrů; viprāṇām — a brāhmaṇů; tāḥ tāḥ — jejich stavy; jñeyāḥ — je třeba pochopit; yuge yuge — v každém vĕku.

Překlad

Takto jsem popsal královskou dynastii Manua, jak je známa zde na zemi. Podobnĕ lze studovat historii vaiśyů, śūdrů a brāhmaṇů žijících v různých vĕcích.

Význam

Ve společenských třídách inteligence, obchodníků a dĕlníků lze najít vznešené i bezvýznamné, čestné i podlé povahy, tak jako mezi králi.