Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.2.33

Verš

yasmin kṛṣṇo divaṁ yātas
tasminn eva tadāhani
pratipannaṁ kali-yugam
iti prāhuḥ purā-vidaḥ

Synonyma

yasmin — v který; kṛṣṇaḥ — Pán Śrī Kṛṣṇa; divam — do duchovního svĕta; yātaḥ — odešel; tasmin — ten; eva — stejný; tadā — tehdy; ahani — den; pratipannam — získal; kali-yugam — vĕk Kali; iti — tak; prāhuḥ — říkají; purā — minulosti; vidaḥ — znalci.

Překlad

Ti, kdo vĕdecky rozumí minulosti říkají, že vliv vĕku Kali začal v ten samý den, kdy Pán Śrī Kṛṣṇa odešel do duchovního svĕta.

Význam

Kali-yuga mĕla sice technicky vzato začít bĕhem přítomnosti Pána Kṛṣṇy na této planetĕ, ale tento pokleslý vĕk musel pokornĕ čekat, až odejde Nejvyšší Osobnost Božství.