Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.2.32

Verš

yadā maghābhyo yāsyanti
pūrvāṣāḍhāṁ maharṣayaḥ
tadā nandāt prabhṛty eṣa
kalir vṛddhiṁ gamiṣyati

Synonyma

yadā — když; maghābhyaḥ — z domu Maghā; yāsyanti — vstoupí; pūrva-āṣāḍhām — do dalšího domu, Pūrvāṣāḍhā; mahā-ṛṣayaḥ — tĕchto sedm velkých mudrců; tadā — poté; nandāt — počínaje Nandou; prabhṛti — a jeho potomky; eṣaḥ — tento; kaliḥ — vĕk Kali; vṛddhim — zralosti; gamiṣyati — dosáhne.

Překlad

Ve chvíli, kdy velcí mudrci ze souhvĕzdí Saptarṣi přejdou z Maghy do Pūrvāsāḍhy, nabyde Kali plné síly počínaje králem Nandou a jeho dynastií.