Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.2.31

Verš

yadā devarṣayaḥ sapta
maghāsu vicaranti hi
tadā pravṛttas tu kalir
dvādaśābda-śatātmakaḥ

Synonyma

yadā — když; deva-ṛṣayaḥ sapta — sedm mudrců mezi polobohy; maghāsu — v domu Maghā; vicaranti — putuje; hi — vskutku; tadā — tehdy; pravṛttaḥ — začne; tu — a; kaliḥ — vĕk Kali; dvādaśa — dvanáct; abda-śata — století [Tĕchto dvanáct století polobohů se rovná 432 000 pozemským letům.]; ātmakaḥ — skládá se ze.

Překlad

Vĕk Kali začíná v okamžiku, kdy souhvĕzdí sedmi mudrců vstoupí do domu Maghā a trvá dvanáct století polobohů.