Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.2.30

Verš

yāvat sa pāda-padmābhyāṁ
spṛśan āste ramā-patiḥ
tāvat kalir vai pṛthivīṁ
parākrantuṁ na cāśakat

Synonyma

yāvat — dokud; saḥ — On, Pán Śrī Kṛṣṇa; pāda-padmābhyām — svýma lotosovýma nohama; spṛśan — dotýkající se; āste — zůstal; ramā-patiḥ — manžel bohynĕ štĕstí; tāvat — tak dlouho; kaliḥ — vĕk Kali; vai — vskutku; pṛthivīm — zemi; parākrantum — přemoci; na — ne; ca — a; aśakat — byl schopen.

Překlad

Dokud se Pán Śrī Kṛṣṇa, manžel bohynĕ štĕstí, svýma lotosovýma nohama dotýkal zemĕ, nemohl si ji Kali podrobit.

Význam

Kali sice vstoupil na zemi již bĕhem přítomnosti Pána Kṛṣṇy a nepatrnĕ se projevoval v bezbožných činnostech Duryodhany a jeho spojenců. Pán Kṛṣṇa však Kaliho vliv důslednĕ potíral, takže se mu nedařilo, dokud Pán Kṛṣṇa zemi neopustil.