Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.2.23

Verš

yadāvatīrṇo bhagavān
kalkir dharma-patir hariḥ
kṛtaṁ bhaviṣyati tadā
prajā-sūtiś ca sāttvikī

Synonyma

yadā — až; avatīrṇaḥ — inkarnuje; bhagavān — Nejvyšší Pán; kalkiḥ — Kalki; dharma-patiḥ — pán náboženství; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; kṛtam — Satya-yuga; bhaviṣyati — začne; tadā — potom; prajā-sūtiḥ — stvoření potomstva; ca — a; sāttvikī — v kvalitĕ dobra.

Překlad

Až se na zemi zjeví Nejvyšší Pán jako Kalki, udržovatel náboženství, začne Satya-yuga a lidská společnost bude plodit potomstvo v kvalitĕ dobra.