Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.2.19-20

Verš

aśvam āśu-gam āruhya
devadattaṁ jagat-patiḥ
asināsādhu-damanam
aṣṭaiśvarya-guṇānvitaḥ
vicarann āśunā kṣauṇyāṁ
hayenāpratima-dyutiḥ
nṛpa-liṅga-cchado dasyūn
koṭiśo nihaniṣyati

Synonyma

aśvam — svého konĕ; āśu-gam — rychlého; āruhya — nasedne na; devadattam — jménem Devadatta; jagat-patiḥ — Pán vesmíru; asinā — se svým mečem; asādhu-damanam — (kůň který) pokořuje zlé; aṣṭa — osmi; aiśvarya — mystickými silami; guṇa — a transcendentálními vlastnostmi Osobnosti Božství; anvitaḥ — obdařen; vicaran — jezdit; āśunā — rychle; kṣauṇyām — po zemi; hayena — na svém koni; apratima — jedinečná; dyutiḥ — jehož záře; nṛpa-liṅga — do šatu králů; chadaḥ — kteří se převlékli; dasyūn — zlodĕje; koṭiśaḥ — po miliónech; nihaniṣyati — pozabíjí.

Překlad

Pán Kalki, Pán vesmíru, nasedne na svého rychlého konĕ Devadattu a s mečem v ruce bude cestovat po zemi, přičemž projeví svých osm mystických sil a osm zvláštních vlastností Boha. Projeví svou jedinečnou záři a ve velké rychlosti bude po miliónech zabíjet zlodĕje, kteří se opovážili obléci jako králové.

Význam

Tyto verše popisují vzrušující zábavy Pána Kalkiho. Pohled na mocného a krásného človĕka jedoucího na úžasném koni rychlostí blesku, jak s mečem v ruce trestá a zabíjí kruté, démonské lidi, je přitažlivý pro každého.

Fanatičtí materialisté mohou samozřejmĕ namítat, že toto vyobrazení Pána Kalkiho je pouhým anthropomorfním výtvorem lidské mysli – mytologickým božstvem vytvořeným lidmi, kteří potřebují vĕřit v nĕjakou vyšší bytost. Tento argument však postrádá logiku a také nic nedokazuje. Je to pouhý názor jistých lidí. To, že potřebujeme vodu, neznamená, že si ji vytváříme. Potřebujeme také jídlo, kyslík a mnoho dalších vĕcí, které jsme nestvořili. Naše obecná zkušenost je, že naše potřeby korespondují s dostupnými objekty existujícími ve vnĕjším svĕtĕ. Naše potřeba Boha tedy naznačuje, že nĕjaký Nejvyšší Pán opravdu existuje. Jinými slovy, příroda nás vybavuje pocitem potřeby vĕcí, které skutečnĕ existují a jsou pro náš blahobyt nezbytné. Podobnĕ zažíváme potřebu Boha, protože jsme ve skutečnosti Jeho části a nemůžeme bez Nĕho žít. Na konci Kali-yugy se tento Bůh zjeví jako mocný Kalki avatāra a vytluče z démonů nečistoty.