Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.2.18

Verš

śambhala-grāma-mukhyasya
brāhmaṇasya mahātmanaḥ
bhavane viṣṇuyaśasaḥ
kalkiḥ prādurbhaviṣyati

Synonyma

śambhala-grāma — ve vesnici Śambhala; mukhyasya — předního obyvatele; brāhmaṇasyabrāhmaṇy; mahā-ātmanaḥ — velké duše; bhavane — v domĕ; viṣṇuyaśasaḥ — Viṣṇuyaśi; kalkiḥ — Pán Kalki; prādurbhaviṣyati — zjeví se.

Překlad

Pán Kalki se objeví v domĕ Viṣṇuyaśi, nejpřednĕjšího brāhmaṇy vesnice Śambhala.