Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.2.12-16

Verš

kṣīyamāṇeṣu deheṣu
dehināṁ kali-doṣataḥ
varṇāśramavatāṁ dharme
naṣṭe veda-pathe nṛṇām
pāṣaṇḍa-pracure dharme
dasyu-prāyeṣu rājasu
cauryānṛta-vṛthā-hiṁsā-
nānā-vṛttiṣu vai nṛṣu
śūdra-prāyeṣu varṇeṣu
cchāga-prāyāsu dhenuṣu
gṛha-prāyeṣv āśrameṣu
yauna-prāyeṣu bandhuṣu
aṇu-prāyāsv oṣadhīṣu
śamī-prāyeṣu sthāsnuṣu
vidyut-prāyeṣu megheṣu
śūnya-prāyeṣu sadmasu
itthaṁ kalau gata-prāye
janeṣu khara-dharmiṣu
dharma-trāṇāya sattvena
bhagavān avatariṣyati

Synonyma

kṣīyamāṇeṣu — zmenšena; deheṣu — tĕla; dehinām — všech živých bytostí; kali-doṣataḥ — znečištĕním vĕku Kali; varṇa-āśrama-vatām — členů varṇāśramské společnosti; dharme — když jejich náboženské zásady; naṣṭe — byly zničeny; veda-pathe — cesta Véd; nṛṇām — pro všechny lidi; pāṣaṇḍa-pracure — vĕtšinou ateismus; dharme — náboženství; dasyu-prāyeṣu — vĕtšinou zlodĕji; rājasu — králové; caurya — kradení; anṛta — lhaní; vṛthā-hiṁsā — zbytečné zabíjení; nānā — různá; vṛttiṣu — jejich zamĕstnání; vai — vskutku; nṛṣu — když lidé; śūdra-prāyeṣu — vĕtšinou nízká třída śūdrů; varṇeṣu — takzvané společenské třídy; chāga-prāyāsu — jako kozy; dhenuṣu — krávy; gṛha-prāyeṣu — jako domy materialistů; āśrameṣu — duchovní poustevny; yauna-prāyeṣu — nesahající dále než manželství; bandhuṣu — rodinné svazky; aṇu-prāyāsu — vetšinou velmi malé; oṣadhīṣu — rostliny a byliny; śamī-prāyeṣu — jako stromy śamī; sthāsnuṣu — všechny stromy; vidyut-prāyeṣu — neustálé blýskání; megheṣu — mraky; śūnya-prāyeṣu — postrádající zbožný život; sadmasu — domovy; ittham — tak; kalau — až vĕk Kali; gata-prāye — témĕř u konce; janeṣu — lidé; khara-dharmiṣu — podobající se oslům; dharma-trāṇāya — pro osvobození náboženství; sattvena — v čisté kvalitĕ dobra; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; avatariṣyati — sestoupí.

Překlad

Na konci vĕku Kali budou tĕla všech tvorů velmi zakrnĕlá a náboženské zásady následovníků varṇāśramy budou zničeny. Cesta Véd bude v lidské společnosti zcela zapomenuta a takzvané náboženství bude převážnĕ ateismus. Králové budou vĕtšinou zlodĕji, zamĕstnáním lidí bude zlodĕjna, lhaní a zbytečné násilí a všechny společenské třídy budou na té nejnižší úrovni śūdrů. Krávy budou vypadat jako kozy, duchovní poustevny budou stejné jako domy svĕtských lidí a rodinné svazky nebudou přesahovat manželský svazek. Vĕtšina rostlin a bylin bude nepatrného vzrůstu a stromy budou vypadat jako zakrnĕlé stromy śamī. Z mraků budou šlehat blesky, domovy budou zbaveny zbožnosti a všechny lidské bytosti budou připomínat osly. Tehdy se na zemi zjeví Nejvyšší Osobnost Božství a silou čistého duchovního dobra obnoví vĕčné náboženství.

Význam

Tyto verše poukazují na to, že vĕtšina náboženství v tomto vĕku bude ateistická (pāsaṇḍa-pracure dharme). Tuto předpovĕď Bhāgavatamu nedávno potvrdil Nejvyšší soude Spojených států, který vydal rozhodnutí, že systém víry nemusí uznávat nejvyšší bytost, aby byl považován za náboženství. Pozornost moderních ateistických vĕdců také upoutaly mnohé ateistické a voidistické systémy často dovezené z Orientu a nyní vykládají o podobnostech východního a západního voidismu v módních esoterických knihách.

Tyto verše živĕ popisují mnoho odporných příznaků vĕku Kali. Na konci tohoto vĕku potom Pán Kṛṣṇa sestoupí jako Kalki a zcela vyhladí démonské osoby z povrchu zemĕ.