Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.13.22

Verš

bhave bhave yathā bhaktiḥ
pādayos tava jāyate
tathā kuruṣva deveśa
nāthas tvaṁ no yataḥ prabho

Synonyma

bhave bhave — život za životem; yathā — aby; bhaktiḥ — oddaná služba; pādayoḥ — u lotosových nohou; tava — Tvých; jāyate — vzniká; tathā — tak; kuruṣva — prosím učiň; deva-īśa — ó Pane pánů; nāthaḥ — vládče; tvam — Ty; naḥ — náš; yataḥ — protože; prabho — ó Pane.

Překlad

Ó Pane pánů, ó vládče, prosíme, zaruč nám život za životem čistou oddanou službu u Tvých lotosových nohou.