Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.12.67

Verš

tam aham ajam anantam ātma-tattvaṁ
jagad-udaya-sthiti-saṁyamātma-śaktim
dyu-patibhir aja-śakra-śaṅkarādyair
duravasita-stavam acyutaṁ nato ’smi

Synonyma

tam — Jemu; aham — já; ajam — nezrozené; anantam — neomezené; ātma-tattvam — původní Nadduši; jagat — hmotného vesmíru; udaya — stvoření; sthiti — udržování; saṁyama — a zničení; ātma-śaktim — jehož osobními energiemi; dyu-patibhiḥ — pro vládce nebes; aja-śakra-śaṅkara-ādyaiḥ — v čele s Brahmou, Indrou a Śivou; duravasita — nepochopitelná; stavam — jehož chvála; acyutam — neomylného Nejvyššího Pána; nataḥ — klaním se; asmi — já.

Překlad

Klaním se této nezrozené a nekonečné Nejvyšší Duši, jejíž osobní energie zapříčiňují stvoření, udržování a zničení hmotného vesmíru. Dokonce i Brahmā, Indra, Śaṅkara a ostatní vládci nebeských planet si nedovedou představit slávu této neomylné Osobnosti Božství.