Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.12.64

Verš

purāṇa-saṁhitām etām
adhītya prayato dvijaḥ
proktaṁ bhagavatā yat tu
tat padaṁ paramaṁ vrajet

Synonyma

purāṇa-saṁhitām — souhrnnou studii všech Purāṇ; etām — tuto; adhītya — studující; prayataḥ — pečlivĕ; dvijaḥbrāhmaṇa; proktam — popsané; bhagavatā — Osobností Božství; yat — jenž; tu — vskutku; tat — toto; padam — postavení; paramam — nejvyšší; vrajet — dosáhne.

Překlad

Brāhmaṇa, který tuto souhrnnou studii všech Purāṇ pečlivĕ studuje, dosáhne nejvyššího cíle, který zde osobnĕ popsal samotný Nejvyšší Pán.