Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.12.63

Verš

ṛco yajūṁṣi sāmāni
dvijo ’dhītyānuvindate
madhu-kulyā ghṛta-kulyāḥ
payaḥ-kulyāś ca tat phalam

Synonyma

ṛcaḥmantry Ṛg Vedy; yajūṁṣiYajur Vedy; sāmāni — a Sāma Vedy; dvijaḥbrāhmaṇa; adhītya — studující; anuvindate — získá; madhu-kulyāḥ — řeky medu; ghṛta-kulyāḥ — řeky ghí; payaḥ-kulyāḥ — řeky mléka; ca — a; tat — to; phalam — plod.

Překlad

Studiem tohoto Bhāgavatamu získá brāhmaṇa stejné řeky medu, ghí a mléka, jichž si užívá studiem hymnů Ṛg, Yajur a Sāma Védy.