Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.12.53

Verš

naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṁ
na śobhate jñānam alaṁ nirañjanam
kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
na hy arpitaṁ karma yad apy anuttamam

Synonyma

naiṣkarmyam — seberealizace prostá následků ploduchtivé práce; api — i když; acyuta — neomylného Pána; bhāva — pojetí; varjitam — prosté; na — ne; śobhate — vypadá dobře; jñānam — transcendentální poznání; alam — ve skutečnosti; nirañjanam — bez označení; kutaḥ — kde je; punaḥ — znovu; śaśvat — vždy; abhadram — nevhodná; īśvare — Pánovi; na — ne; hi — vskutku; arpitam — obĕtována; karma — plodonosná práce; yat — která je; api — dokonce; anuttamam — nepřekonaná.

Překlad

Poznání o seberealizaci které nezahrnuje pojetí Neomylného [Boha] nevypadá dobře, i když je prosté všeho hmotného. Jaký potom mají smysl i ty nejlépe vykonané plodonosné činnosti, které jsou svojí povahou strastiplné a od samého začátku pomíjivé, pokud nejsou použity pro oddanou službu Pánu?

Význam

Tento a předchozí dva verše se v trochu jiné podobĕ nacházejí v prvním zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu (1.5.10–12). Tyto překlady jsou založeny na překladech Śrīly Prabhupādy.