Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.12.46

Verš

iti coktaṁ dvija-śreṣṭhā
yat pṛṣṭo ’ham ihāsmi vaḥ
līlāvatāra-karmāṇi
kīrtitānīha sarvaśaḥ

Synonyma

iti — tak; ca — a; uktam — vyložil; dvija-śreṣṭhāḥ — ó nejlepší z brāhmaṇů; yat — na co; pṛṣṭaḥ — tázán; aham — já; iha — zde; asmi — byl jsem; vaḥ — vámi; līlā-avatāra — božských zjevení Nejvyššího Pána určených k Jeho požitku; karmāṇi — činnosti; kīrtitāni — byly oslavovány; iha — v tomto písmu; sarvaśaḥ — zcela.

Překlad

Takto jsem zde, ó nejlepší z brāhmaṇů, vyložil to, na co jste se mĕ ptali. Toto písmo dopodrobna oslavuje činnosti Pánových inkarnací určených k zábavám.