Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.12.38

Verš

ādānaṁ pārijātasya
sudharmāyāḥ surālayāt
rukmiṇyā haraṇaṁ yuddhe
pramathya dviṣato hareḥ

Synonyma

ādānam — získání; pārijātasyapārijātového stromu; sudharmāyāḥ — snĕmovny Sudharmā; sura-ālayāt — ze sídla polobohů; rukmiṇyāḥ — Rukmiṇī; haraṇam — únos; yuddhe — v bitvĕ; pramathya — porážka; dviṣataḥ — Jeho soků; hareḥ — Pánem Harim.

Překlad

Toto dílo také popisuje, jak Pán Kṛṣṇa přinesl z nebes pārijātový strom a snĕmovnu Sudharmā a jak při únosu Rukmiṇī porazil v bitvĕ všechny své soky.