Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.12.27

Verš

yatrāvatīrṇo bhagavān
kṛṣṇākhyo jagad-īśvaraḥ
vasudeva-gṛhe janma
tato vṛddhiś ca gokule

Synonyma

yatra — ve které dynastii; avatīrṇaḥ — sestoupil; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; kṛṣṇa-ākhyaḥ — známý jako Kṛṣṇa; jagat-īśvaraḥ — Pán vesmíru; vasudeva-gṛhe — v domĕ Vasudevy; janma — Jeho zrození; tataḥ — následnĕ; vṛddhiḥ — Jeho růst; ca — a; gokule — v Gokule.

Překlad

Dopodrobna také líčí, jak se v této Yaduovĕ dynastii zjevil Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství a Pán vesmíru, jak se narodil ve Vasudevovĕ domĕ a jak potom vyrůstal v Gokule.