Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.12.24

Verš

rāmasya kośalendrasya
caritaṁ kilbiṣāpaham
nimer aṅga-parityāgo
janakānāṁ ca sambhavaḥ

Synonyma

rāmasya — Pána Rāmacandry; kośala-indrasya — krále Kośaly; caritam — zábavy; kilbiṣa-apaham — které odhánĕjí veškeré hříchy; nimeḥ — krále Nimiho; aṅga-parityāgaḥ — opuštĕní tĕla; janakānām — potomků Janaky; ca — a; sambhavaḥ — zjevení se.

Překlad

Bhāgavatam vypráví očišťující zábavy Pána Rāmacandry, krále Kośaly, a také vysvĕtluje, jak se král Nimi vzdal svého hmotného tĕla. Zmínĕno je také zrození potomků krále Janaky.