Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.12.2

Verš

etad vaḥ kathitaṁ viprā
viṣṇoś caritam adbhutam
bhavadbhir yad ahaṁ pṛṣṭo
narāṇāṁ puruṣocitam

Synonyma

etat — tyto; vaḥ — vám; kathitam — vyprávĕl; viprāḥ — ó mudrci; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; caritam — zábavy; adbhutam — úžasné; bhavadbhiḥ — vámi, vznešenými osobnostmi; yat — na které; aham — já; pṛṣṭaḥ — byl jsem dotázán; narāṇām — mezi lidmi; puruṣa — pro opravdovou lidskou bytost; ucitam — vhodné.

Překlad

Ó velcí mudrci, vyprávĕl jsem vám úžasné zábavy Pána Viṣṇua tak, jak jste se mne na nĕ ptali. Naslouchání takovýmto vyprávĕním je skutečnou činností pro toho, kdo je opravdu človĕkem.

Význam

Slova narāṇāṁ puruṣocitam poukazují na to, že muži a ženy dosahující skutečného standardu lidského života naslouchají a opĕvují slávu Nejvyššího Pána, zatímco necivilizovaní lidé se o vĕdu o Bohu nezajímají.