Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.11.50

Verš

evaṁ hy anādi-nidhano
bhagavān harir īśvaraḥ
kalpe kalpe svam ātmānaṁ
vyūhya lokān avaty ajaḥ

Synonyma

evam — tak; hi — vskutku; anādi — bez počátku; nidhanaḥ — nebo konce; bhagavān — Osobnost Božství; hariḥ — Pán Hari; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; kalpe kalpe — v každém Brahmovĕ dni; svam ātmānam — Osobnĕ; vyūhya — expanduje se do různých podob; lokān — svĕty; avati — ochraňuje; ajaḥ — nezrozený Pán.

Překlad

V každém dni Brahmy se pro ochranu všech svĕtů nezrozený Pán Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, který je bez počátku a bez konce, expanduje v podobĕ tĕchto konkrétních kategorií svých osobních zástupců.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k jedenácté kapitole dvanáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Souhrnný popis Mahāpuruṣi.“