Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.11.5

Verš

māyādyair navabhis tattvaiḥ
sa vikāra-mayo virāṭ
nirmito dṛśyate yatra
sa-citke bhuvana-trayam

Synonyma

māyā-ādyaiḥ — počínaje neprojeveným stavem přírody; navabhiḥ — s devíti; tattvaiḥ — prvky; saḥ — toto; vikāra-mayaḥ — obsahující i promĕny (jedenácti smyslů a pĕti hrubých složek); virāṭ — Pánova vesmírná podoba; nirmitaḥ — složena; dṛśyate — jsou vidĕt; yatra — v ní; sa-citke — vĕdomá; bhuvana-trayam — tři planetární soustavy.

Překlad

Vesmírná podoba Osobnosti Božství [virāṭ] zahrnuje devĕt základních složek stvoření počínaje neprojevenou přírodou a jejich promĕny. Jakmile je tato vesmírná podoba obdařena vĕdomím, projevují se v ní tři planetární soustavy.

Význam

Devíti základními složkami stvoření jsou prakṛti, sūtra, mahat-tattva, falešné ego a pĕt druhů jemného vnímání. Jedenáct smyslů a pĕt hrubohmotných prvků jsou jejich promĕny.