Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.11.49

Verš

vālakhilyāḥ sahasrāṇi
ṣaṣṭir brahmarṣayo ’malāḥ
purato ’bhimukhaṁ yānti
stuvanti stutibhir vibhum

Synonyma

vālakhilyāḥ — Vālakhilyů; sahasrāṇi — tisíc; ṣaṣṭiḥ — šedesát; brahma-ṛṣayaḥ — velkých mudrců mezi brāhmaṇy; amalāḥ — čistých; purataḥ — před; abhimukham — tváří ke kočáru; yānti — jdou; stuvanti — opĕvují; stutibhiḥ — védskými modlitbami; vibhum — mocného pána.

Překlad

Šedesát tisíc brāhmaṇských mudrců známých jako Vālakhilyové cestuje před kočárem tváří ke kočáru a přednášejí mocnému bohu slunce védské mantry.