Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.11.30

Verš

eka eva hi lokānāṁ
sūrya ātmādi-kṛd dhariḥ
sarva-veda-kriyā-mūlam
ṛṣibhir bahudhoditaḥ

Synonyma

ekaḥ — jediné; eva — pouze; hi — vskutku; lokānām — svĕtů; sūryaḥ — slunce; ātmā — jejich duše; ādi-kṛt — původní stvořitel; hariḥ — Osobnost Božství, Hari; sarva-veda — ve všech Védách; kriyā — obřadních činností; mūlam — základ; ṛṣibhiḥ — mudrci; bahudhā — různĕ; uditaḥ — označován.

Překlad

Bůh slunce se neliší od Pána Hariho, je duší všech svĕtů a jejich původním stvořitelem. Je zdrojem všech obřadních činností předepsaných ve Védách a védští mudrci mu dali mnoho jmen.